Quinta das Pereirinhas
Adegas

Quinta das Pereirinhas - Alvarinho de Monção Lda

Quinta das Pereirinhas

Quinta das Pereirinhas - Alvarinho de Monção, Lda. é unha empresa familiar dedicada á produción, transformación e comercialización do viño Alvarinho. Os viños que se elaboran na Quinta das Pereirinhas honran unha tradición de excelentes viños que esta Quinta e esta familia elaboran dende hai tempo, especialmente os Alvarinhos.