Portas da Gaviarra
Ruta turística patrimonial

Portas da Gaviarra

Portas da Gaviarra

Situado ao leste, comunicaba co peirao do Río Minho e coa estrada de Monção. Desgarro no colo do Baluarte do Socorro; baixo el desenvólvese un túnel de cóbado, abovedado e protexido por unha varanda de ferro; Nesta estrutura ábrese a denominada Porta Afonsina e sitúase a antiga cisterna de São Vicente. Son estas portas as que, aínda hoxe, cruzan os peregrinos a Santiago cara á centenaria ponte metálica do río Miño.