Igreja de Santo Estevão
Ruta turística patrimonial relixioso

Igrexa de Santo Estevão

Igrexa de Santo Estevão

Arquitectura relixiosa, neoclásica. Igrexa neoclásica de planta lonxitudinal, de 3 naves. Aquí tiña a súa sede a Colexiata de Santo Estêvão de Valença, así como o Bispado de Ceuta. Daqueles tempos pódese apreciar a cadeira do bispo, de estilo gótico-mudéxar, así como as cadeiras e pinturas da vida de San Estevão. O templo aínda conserva o único cadro existente en Portugal da Virxe dando o peito ao neno que escapou da Inquisición.