Rio Lima
Espazo natural

Río Limia

Ten unha lonxitude total de 108 km e unha conca cunha superficie total de 2.387 km², dos que 1329 km² están en territorio español.

Regulación hidrolóxica internacional
Desde o ano 2000, a xestión do río Limia está regulada polo Convenio de  Albufeira1​ subscrito entre os gobernos de España e Portugal co obxectivo de protexer as augas e potenciar o aproveitamento dos recursos hídricos transfronteirizos.

Curso español
O río Limia nace a 975  m de altitude no Monte  Talariño, na provincia de Ourense. O seu curso galego é de 41 km; neste tramo, o río ten moitas denominacións locais, como  Talariño, Freixo ou  Mourenzo, aínda que o nome oficial é río Limia. Pasa polas comarcas de Limia e da Baixa Limia e a vila de  Ginzo de Limia, terminando o seu curso español pola árida serra dá Peneda.

Curso portugués
Entra en Portugal na  freguesía de  Lindoso, e pasa polos municipios de Ponche dá Barca, Ponche de Lima e Viana  do Castelo, onde  desagua no océano Atlántico.