Ponte Internacional de Tui
Ruta turística patrimonial

Puente Internacional de Tui - Valença

A ponte foi diseñada polo inxeñeiro e diputado rioxano Pelayo Mancebo y Ágreda

Está situado no río Miño, une as cidades históricas de Tui e Valença do Miño, conectando tanto por estrada como por ferrocarril os países de España e Portugal. A súa inauguración oficial tivo lugar en 1886. Trátase dunha ponte formada arredor dunha longa estrutura metálica, tipo celosía, en forma de caixa que se apoia sobre grosos piares de pedra, aínda que nun primeiro momento se albiscou a posibilidade de que estes piares fosen metálicos. A súa construción levouse a cabo botando nos accesos os tramos metálicos construídos anteriormente sen outra precaución que apoialos provisionalmente mentres estaban en voladizo sobre o río. Actualmente atópase nun bastante bo estado de conservación.

  • Ponte Internacional de Tui
  • Ponte Internacional de Tui
  • Ponte Internacional de Tui
  • Ponte Internacional de Tui