Portal da Quinta do Crasto
Ruta turística patrimonial

Portal da Quinta do Crasto

Portal da Quinta do Crasto

Portal barroco, en granito, de grandes dimensións. É o único elemento que queda dunha antiga finca señorial, pertencente á familia Pimenta de Castro. É un exemplo de gran interese arquitectónico e artístico. No muro, cuberto por cornixa e merlóns achafráns, e delimitado por pilastras acolchadas con pináculos que as coroan, ábrense dúas fiestras de lintel curvo, co mesmo aparello acolchado.