Resultados

ACTIVIDADE 1 - MELLORA DA NAVEGABILIDADE DO RÍO MIÑO

- Levantamento Batimétrico e cálculo de calados no Río Miño - Memória Técnica

Levantamento Batimétrico e cálculo de calados no Río Miño - Planos

Levantamento Batimétrico e cálculo de calados no Río Miño - Rede de Bases

- App Calados do Río Miño

- Estudo de navegabilidade no río Miño no tramo comprendido entre os núcleos de Valença-Tui e Salvaterra-Monção

Declaración ambiental dos embarcadoiros do proxecto

Efectos transfronterizos dos peiraos do proxecto

- Proxecto de mellora das condicións de navegación do río Miño no tramo comprendido entre as localidades de Valença-Tui e Salvaterra-Monção

- Embarcadoiro de Salvaterra de Miño - proxecto

Embarcadoiro de San Mauro - proxecto

Embarcadoiro de Fillaboa - proxecto

- Embarcadoiro da Lodeira en Monção – proxecto

- Embarcadoiro da Lodeira en Monção – obra

- Modernización do embarcadoiro de S.ª da Cabeça – proxecto

Modernización do embarcadoiro de S.ª da Cabeça – obra

- Adecuación do pantalán dos pescadores – proxecto

- Adecuación do pantalán dos pescadores – obra

- Regras limnimétricas

- Aluguer da embarcación turística

- Aluguer de minibuses

- Aluguer do tren turístico

ACTIVIDADE 2 – AVALIACIÓN DO CORREDOR AMBIENTAL INTERNACIONAL DO RÍO MIÑO

- Centro Internacional de Interpretación Ambiental Transfronteiriza do Río Miño Internacional (CTIA-RMI) na Illa Fillaboa

- Paneis interpretativos do CTIA-RMI na Illa Fillaboa

- Equipamento informático e multimedia do CTIA-RMI

- Embarcación Fillaboa

- Xeoportal Internacional do Río Miño

- Publicación do Patrimonio Natural do Río Miño Transfronteirizo

Vídeo promocional CTIA-RMI

Vídeo Patrimonio Natural do Río Miño

- Guías de observación de aves

- Sinalización da ruta de observación da avifauna e Observatorios de aves

- Kits de observación de aves

- Inventario e elaboración dun programa para o control de plantas acuáticas exóticas invasoras na parte baixa do río Miño (informe 1)

- Inventario e elaboración dun programa para o control de plantas acuáticas exóticas invasoras na parte baixa do río Miño (informe 2)

ACTIVIDADE 3 - CONSOLIDACIÓN DA MARCA VISIT RIO MIÑO

- Layout da Rede de Oficinas de Información Turística

- Oficina de Turismo de Monção - Proxecto de deseño e decoración

- Oficina de Turismo de Monção - Fotos

- Oficina de Turismo de Salvaterra de Miño - Proxecto de deseño e decoración

- Oficina de Turismo de Salvaterra de Miño - Fotos

- Oficina de Turismo de Tui - Proxecto de deseño e decoración

- Oficina de Turismo de Tui – Fotos

- Oficina de Turismo de Valença

- Canal turístico de destino

- Videos promocionais do destino: Río Miño, un destino navegable

- Vídeos promocionais do destino: Monção

- Vídeos promocionais do destino: Salvaterra de Miño

- Vídeos promocionais do destino: Valença

- Vídeos promocionais do destino: Tui

- Audios promocionais do destiino: Benvido a bordo do río Miño

Audios promocionais do destiino: Benvido a bordo do tren turístico da Eurocidade Monção-Salvaterra

- Audios promocionais do destiino: Benvido a bordo do tren turístico da Eurocidade Tui-Valença

- Accións de formación turística

- Uniformes de RRHH das oficinas de turismo

- Material de merchandising do destino

- Mapa turístico do destino

- Participación en grandes certames turísticos 

Xornadas de promoción de submarcas

- Servizo web de destino

- Big Data turístico

Big Data turístico - memoria

- Big Data turístico - Indicadores de turismo

- Plataforma de destino intelixente

- Campaña de marketing online e servizos de posicionamento SEO

ACTIVIDADE 4 - CREACIÓN DA RUTA FLUVIAL DO RÍO MIÑO

- Plan de ruta fluvial do Miño

- Paquetes turísticos temáticos

- Manual de Sinalización da Ruta Fluvial do Río Miño

- Sinalización turística da ruta do río Miño

- Kit do excursionista da Ruta Fluvial do Río Miño

- Guía de ruta da Ruta Fluvial do Río Miño

- Quiosco de información da campaña piloto da Ruta Fluvial do Río Miño 

- Campañas piloto da Ruta Fluvial do Río Miño 

- Campañas de promoción da Ruta Fluvial do Río Miño

Video promocional da Ruta Fluvial do Río Miño

ACTIVIDADE 6 – COMUNICACIÓN

- Evento de lanzamento do proxecto

- Plan de Comunicación do proxecto

- Manual de identidade do proxecto

- Merchandising do proxecto

- Cartel do proxecto

- Roll-up do proxecto

- Acto de clausura do proxecto