Pesqueira de Monção
Punto de interese

Pesqueiras do Río Miño - Monção

Pesqueiras do Río Miño - Monção

As pesqueiras do río Miño, hábiles sistemas de muros de pedra construídos dende as ribeiras, constitúen un legado histórico de construcións populares que testemuñan a destreza, o enxeño e a arte da pesca fluvial artesanal.

Hoxe, como antigamente, os seus propietarios ou arrendatarios adoitan empregalas para capturar peixes do río Minho mediante enxeñosas nasas como o botirão e a cabaceira. Unha actividade con centos de seguidores que axuda a preservar esta antiga arte pesqueira.

As primeiras referencias escritas ás pesqueiras no río Miño datan do século XI, aparecendo en documentos relativos a doazóns a mosteiros da Ribeira do Minho, permitindo, dende aquí, trazar o curso da súa evolución, tanto no ámbito da propiedade. e xestión, e a nivel do proceso construtivo.

Datos recentes da Capitanía de Caminha indican que na marxe portuguesa están rexistradas 656 caladoiros, dos que 161 teñen licenza de pesca. A distinción destas estruturas seculares como Patrimonio de Interese Nacional, proceso liderado pola Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Minho, está a finalizar.