Paiol do Campo de Marte
Ruta turística patrimonial

Paiol do Campo de Marte

Paiol do Campo de Marte

Construído en 1715, está situado na parte sur do castro. Con dúas salas rectangulares, rodeadas por un alto muro, un portal entre pilastras rematadas pola Pedra de Armas de Portugal e, debaixo, pola Pedra de Ataídes, no interior, baixo unha lousa sepulcral, xace o tenente xeral João Vitoria Miron de Sabione. , Gobernador. da Praza e fundador da Aula Real de Artilharia.