Museo Catedralicio de Tui
Ruta turística cultural

Museu da Catedral de Tui

Museu da Catedral de Tui

O Museo da Catedral de Tui sitúase dentro do estilo románico e gótico da Catedral. O museo ocupa o espazo da Capela de Santa Catarina. Consta das pezas que conforman o Tesouro da Catedral, das que se expoñen pezas como cálices, cetros de procesión e adornos sagrados. Destaca o guardacadeira realizado polo ourive Juan de Nápoles Mudarra en 1602, e unha imaxe policromada da Virxe co Neno en madeira de finais do século XIV, principios do XV.

No Claustro e na Sala Capitular pódese visitar a sección arqueolóxica onde se exhiben pezas das escavacións arqueolóxicas, o antigo coro románico, sarcófagos medievais, laudos visigodos e antigas cuadrículas da Catedral. Desde a Torre da Homenaxe pódese ver o Minho, a cidade de Tui e a fronteira portuguesa.