Marco Miliário Romano
Ruta turística patrimonial

Marco Miliário Romano

Marco Miliário Romano

Marca os 42 quilómetros de Braga a Tui e foi construído polo emperador Claudio, no século XIX. eu DC Co paso do tempo tamén serviu de picota. A vía romana XIX entra en Valença por Fontoura, cruza Cerdal pola ponte da Pedreira e chega ao val de Valença onde se facía o paso a Tui. Unha ruta con fins militares, comerciais e de pacificación do territorio.