Igreja Santa Maria dos Anjos
Ruta turística patrimonial relixioso

Igrexa Santa Maria dos Anjos

Igrexa Santa Maria dos Anjos

Igrexa Madre de Valença, do século XIII, de estilo románico, ten planta lonxitudinal. No seu interior conserva na nave 5 retablos labrados policromados de estilo neoclásico e barroco, dos cales 2 están colocados colateralmente ao arco triunfal, e no presbiterio o retablo en tallas igualmente policromadas, tamén de deseño neoclásico. Na capela funeraria anexa tamén se conservan interesantes vestixios da pintura mural do século XVI.