Fortaleza de Salvaterra
Ruta turística patrimonial

Fortaleza de Salvaterra

A envexable atalaia sobre o río Miño do século X

Construción orixinaria da Idade Media - en torno ao século X - respondendo a un recinto amurallado coas súas dependencias conformando unha envexable atalaia sobre o río Miño. A súa historia áchase intimamente relacionada a unha serie de acontecementos que dan nome a algunha das súas estancias máis características: A presenza de Dona Pega rabilonga na fortaleza desde a cal dirixía as súas operacións contra Teresa de Portugal - Palacio de Dona Pega rabilonga -; Tamén á  activísima presenza no sur da provincia de Pedro Álvarez de Sotomayor, alias Pedro Madruga, Conde de  Camiña, quen atopou en Salvaterra o adecuado refuxio fronteirizo nas súas disputas co arcebispo Fonseca; Por último, a súa magnífica situación e  recia fábrica xogaría un papel de primeira orde durante a sublevación de Portugal en 1640. O conxunto histórico de Salvaterra está situado no lado sur da praza ben chamada  do Castelo. Repártese por uns 9700 metros cadrados de superficie no que se inclúen parte do recinto amurallado cos seus  garitas, a Casa  do Conde, o pazo de dona Pega rabilonga e a capela da Virxe da Oliva, inmediata aos muros do castelo.
 

  • Castelo de Salvaterra
  • Castelo de Salvaterra
  • Castelo de Salvaterra