Estátua de São Teotónio
Ruta turística patrimonial relixioso

Estátua de São Teotónio

Estátua de São Teotónio

Escultura do século XX que evoca a figura do I Santo Portugués, o inspirador e protector da nacionalidade. Naceu en 1082 na parroquia valenciana de Ganfei e morreu en Coimbra o 18 de febreiro de 1162. Primeiro santo portugués, coñecido como o patrón dos cristiáns escravos, por ter apoiado a 1000 homes, mulleres e nenos mozárabes, capturados nunha incursión en Andalucía. por D Afonso Henriques.