Castro Alto dos Cubos
Ruta turística patrimonial

Castro Alto dos Cubos

Castro Alto dos Cubos

Castro Alto Dos Cubos é un castro prerromano, enmarcado entre o século II antes de Cristo e o século III despois de Cristo, situado nun promontorio dende o que se divisa a cidade de Tui. Resulta ser un pequeno xacemento ou aldea, onde se poden observar parcialmente as vivendas escavadas. Os habitantes que habitaban nelas, labregos e gandeiros pero tamén recolectores, realizaban actividades de manufactura como o curtido de coiros e a fabricación de utensilios de pedra, bronce, cerámica, madeira e ferro. No lugar habitan aves como o carpinteiro, o ratonero, o azor e outras pequenas aves forestais, e entre a flora, o bosque mixto formado por vexetación de ribeira (ameneiros, salgueiros e freixos) e algúns carballos na parte final. da ruta. Existe un itinerario propio que discorre polo castro, de 4,5 quilómetros de lonxitude, de dificultade media-baixa, sinalado con marcadores de madeira con frechas amarelas e números.