Caldelas de Tui
Termas

Caldelas de Tui

Caldelas de Tui

No século XVII xa se facía referencia ás augas termais de Tui na Historia Universal das Augas Minerais de España, declarándose de utilidade pública en 1869. Case vinte anos despois, Antonio Oliver Rubio decide explotar o recurso e construír o balneario. instalacións xunto cun hotel. Na actualidade, o conxunto está formado por dous edificios de pedra: un alberga o centro termal e outro o novo hotel. Ademais, unha pequena casa de pedra nun dos mananciais úsase para as inhalacións.

Tipos de auga:
Ofrece augas cloruro-sódicas, sulfídricas-nitróxenas e radioactivas, a unha temperatura de 47 °C, 50 °C e 56 °C en afloramento.